3 -axliga lägesställare


NEW FIRO lägesställare är effektiva och säkra arbetsstationer för ergonomisk hantering av arbetsstycken. Lägesställaren lyfter, roterar och lutar arbetsstycket efter behov för att underlätta svetsning, slipning, borrning och målning. Det går också utmärkt att utföra monteringsarbeten med New Firo lägesställare.

Bordsskivan är försedd med centrum- och T-spår för att arbetsstycket ska kunna fästas stabilt och exakt. New Firo lägesställare är utrustade med steglösa höjd-, rotations-, och lutningskontroller. HHT-lägesställaren kan justeras i höjdled utan att bordsskivans lutningsvinkel ändras. Med LTT-modeller kan arbetsstycket höjas och sänkas samt roteras 360 grader både horisontellt och vertikalt. Oavsett modell ökar korrekt arbetsläge och rätt position för arbetsstycket effektiviteten och produktiviteten med upp till 70 % och i genomsnitt med 30 %. Även arbetets kvalitet genomgår en betydande förbättring.

Fjärreglage och fotpedal är standardutrustning i alla modeller.
På produktsidorna finns det momenttabeller och teknisk information för de olika modellerna som hjälp vid valet av lämplig storleksklass. Vid valet av lägesställare är det särskilt viktigt att tänka på att tippmomentet är tillräckligt.

Grundtekniken för våra modeller ger även trymme för kundspecifika konstruktioner. Detta gäller t.ex. bordsskivor av ”grilltyp” som är avsedda för långa objekt och förlängda LTT-modeller.