Höga samlingsklor


Höga samlingsklor till Naarva K20-fällhuvud
Omvandlar K20-modellen till en samlande E20-modell
Lämpar sig också för Naarva 1000-23 årsmodeller 2005-2011
Med samlande klor kan flera träd samlas till en bunt.

Vikt 55 kg.
Öppning av klorna 60 cm
Montering ner under Naarva K20:s rotator
3-vägs patronventil för övre gripens styrning
Styrs med Naarva K20 styrdonets tredje knapp
(Gripens låsningsventil behövs inte i den samlande modellen)
Radiostyrning kan levereras som extra utrustning.