P25

EGENSKAPER

  • Klämmer med sina kraftiga gummiklädda käftar fast slyet och rycker därefter upp slyet med rötterna.

Lämpar sig för

  • Röjning av plantskogar 
  • Röjning av åker- och vägrenar, buskar.

Röjning av plantskogar, YOUTUBE-VIDEO

röjning av järnvägar, YOUTUBE-VIDEO

Maskinell rensning av plantbestånd

Naarva P25 klämmer de oönskade plantor mellan gummikäkarna och river upp dem ur marken med rötterna. Rensningen förhindrar uppkomsten av nya plantor. Den maskinella rensningen effektiverar märkbart plantbeståndets tillväxt. Med den maskinella rensningen får man bort lövträden från plantbestånden med granar och tallar. Lövträden orsakar en sämre tillväxt och skador på plantbeståndet. När gran- eller tallplantorna inte behöver konkurrera om näringsämnena med lövträden, växer de mycket snabbare i både diameter och längd. Skillnaden i tillväxten är betydande, stammens ökning i diameter är nästan 20 % och längdtillväxten är nästan 10 % på maskinellt rensade områden i motsats till röjsågsrensade områden!
(Koneellinen metsänhoito 2013).
Den maskinella rensningen bör utföras när gran- eller tallplantorna är ungefär en meter höga. Du kan köra över plantorna utan att skada dem tack vare basmaskinens markfrigång.
Naarva P25 kan användas när marken inte är frusen. Den maskinella rensningen av plastbestånd möjliggör användningen av avverkningsmaskinen året runt.

Bli av med vegetationen längs vägkanten

Röjarna lämpar sig utmärkt för röjning av åkerkanter, under el- och gaslinjer eller för röjning av järn- och landsvägs vägrenar. De oönskade växterna som rycks upp med rötterna börjar inte växa på nytt.
Naarva P05 röjarkäftarna är lätta att koppla fast med några bultar i lastningsgripen.
Naarva P16 monteras på jordbrukstraktorn i stället för lastningsgripen.
Naarva P25 lämpar sig för grävmaskiner och skördemaskiner.

P25
P25
P25
P25
P25
P25
P25
P25

Tekniska data

Modell   P25
 Vikt  590 kg
 Röjningsyta med en arbetsrörelse  2 m2
 Käft öppning  31 cm
 Erforderligt oljeflöde  40-150 l / min
 Erforderligt tryck  120 bar
 Styrsystem  Basmaskinens egen styrning
 Spänning  12 V eller 24 V
 Garanti  12 månader eller 1000 timmar
 Höjd  150 cm