Den enkla monteringen är Naarvas styrka

Naarva-produkterna har konstruerats så att de är lätta och snabba att montera. Tilläggshydraulik eller extra slangdragning behövs inte.

Vid monteringar till skördare kan de stora Naarva-griparna i de flesta fallen monteras på skördargripens plats och manövreras med skördarens eget styrsystem. Naarva-gripar har monterats under årens lopp till nästan alla skördarmodeller som finns på marknaden.

Du kan genomföra monteringen själv enligt anvisningar du fått i samband med köpet. Om basmaskinens märke och modell har angivits i beställningen, kan vi i de flesta fallen, beroende på märket, bifoga märkesenliga monteringsanvisningar till leveransen. Vid behov hjälper vi gärna till och kommer och monterar produkten till basmaskinen på platsen. Monteringsservicen blir prissatt separat för varje enskilt fall.

Fråga mer om monteringsservicen:

Janne Häikiö, tel. 040 733 0405