S23C

Stegmatare

TILL TRAKTORER OCH GRÄVMASKINER PÅ 5-8 TON

egenskaper

  • Ø 30 cm kapning och kvistning
  • Lätt montering, ingen extra hydraulik
  • Inga elektriska styrenheter
  • Lätt modell, 240 - 260 kg

lämpar sig för

  • Första gallringar
  • Avverkning av energived
  • Integrerad avverkning
Försäljning >>

Lätt och enkel

Modellerna S23 och S23C är enkla och lättmonterade el-oberoende stegmatarer. Modellen S23C är utrustad med en kapsåg. S23 eller S23C stegmataren monteras på samma plats som lastningsgripen. Den behöver varken kablar eller extra hydraulik. Alla funktioner styrs med gripens öppnings-/stängningsventil.

Stegmataren kan även monteras på en grävmaskin. För grävmaskiner kan vi erbjuda en förlängningsbom. Paketet med förlängningsbommen innehåller en bom med 1,5 meters räckvidd och en stödfot, snabbkoppling för grävmaskin, rotator, länk och all nödvändig hydraulik.
En stegmatare väger endast 235 kg och behovet av olja är litet, och den lämpar sig för lastningsmaskiner i alla storlekar och för små grävmaskiner. Stegmatarens tilt är mekanisk och den låses i det övre läget av slagrörelsen. Trädet faller av sin egen tyngd, när tilten frigörs genom att köra in slaget en aning. Den fram-och-återgående gallringsrörelsen sker genom att växla ventilens riktning och gallringsbettens och griptängernas kompression fungerar automatiskt med sekvensventiler.

Kapningsgiljotinen eller -sågen utför kapningen, när slaget körs ut till den yttersta positionen och trycket stiger. Gallringsbetten och griptängerna öppnar sig helt, när slaget körs in och trycket stiger.

EL-OBEROENDE S23C MED SÅGKAPNINGSUTRUSTNING

Naarva S23C är en lätt och elektrofri stegmatare med sågkapningsutrustning.
Stegmataren är lätt att montera, då den varken behöver ström eller extra hydraulik.
Alla funktioner styrs av lastningsgripens öppnings-/stängningsventil.
Sågkapningen sker snabbt och den lämpar sig även för kapning av hårda träd.
Sågenheten kräver endast ett oljeflöde om 40 – 60 l/min och
den kan kapa ett 30 cm tjockt träd. Flänsens längd är 43 cm.
Kapningsenheten är modulärt konstruerad, vilket gör det lätt att montera
en giljotin i stället för sågen. Det är enkelt att byta kapningsenheten,
lösgör bara två slangar och bultar och byt kapningsenhet,
koppla sedan fast slangarna igen och spänn bultarna.

Tekniska data

Model S23C
Vikt 240 kg (260 kg med mätutrustning)
Matningshastighet 0,45 m/s
Max. kapningsdiameter och tid 30 cm, 1 s
Erforderligt hydraultryck och oljeflöde 40-60 l / min, max 200 bar
Kvistningdsiameter 5-30 cm
Rekommenderad basmaskin traktor och grävmaskin på 5-8 ton

Tillbehör