Förlängnings bom monterbar JPK 23 OCH JPK 25

För grävmaskiner på 5-8 ton

EGENSKAPER

  • Monterbar Bom
  • Förlängningsbom med stödben.
  • Fäste S40 eller S45.

FÖRLÄNGNINGSBOM MONTERBAR

Bommen levereras i tre separata delar.

Bommen ansluts till grävmaskinen med en lämplig koppling. Flera olika typer av kopplingar finns tillgängliga. Två hydraulslangar från den dubbla säkerhetsventilen ansluts till grävmaskinens hydraulik. Tryckknapp styr rotatorn. Vid tryckning av knapp 1 aktiveras en riktningsventil och oljeflödet leds till rotatorn i stället för Naarva. Nu kan du styra rotatorn med basmaskinens styrventil. Fotdelen och förlängningsdelen måste monteras på den mellersta delen med medföljande bultar, muttrar och brickor.

TeknisKA SPECIFIKATIONER:

JPK 23

Längd 203 cm Maskiner: Naarva S23, S23C och fällhuvuden

JPK 25

Längd 252 cm
Maskiner: Naarva S25

https://www.youtube.com/watch?v=P41TwU-kVpY