K32

Fällhuvud

till skördare, grävmaskiner på 10-20 ton och lastbilskran

Egenskaper

 • Effektiv giljotinkapning, 28-32 cm
 • Lätt att montera, ingen extra hydraulik eller slangdragning
 • Radiostyrningsmöjlighet
 • Bra lastningsegenskaper

Lämpar sig för

 • Fällning av enstaka träd
 • Röjning av buskar samt åker- och vägrenar
 • Borttagning av problemträd
 • Lastning

Kapning, travning och lastning

Naarva K32 fällhuvud är robust och klarar av att kapa till och med träd med diameter på 32 cm. Hydraulsystemet kan väljas enligt basmaskinen, ett enkelriktat för grävmaskiner och lastbilar samt ett dubbelriktat för skördare.

Mångsidig extra utrustning för lastbilskran

Naarva K32 fällhuvud utrustat med Naarva radiostyrning möjliggör många nya arbetsmöjligheter för lastbilarnas styckegodskranar.

 • borttagning av problemträd inom stadsområdet och på tomter
 • borttagning av häckar, gamla pelare och stolpar
 • avkortning av grenar
 • kapning och lyftning av träd som fallit på elledningar, vägar och byggnader

De fällda träden eller buskarna kan lyftas och lastas direkt på lastbilsflaket. Röjning kan genomföras säkert och effektivt även på trånga ställen. Kranens stora räckvidd möjliggör kapning även av stora träd med stegvis förkortning från topp och nedåt.

Två olika giljotiner

Grov – maximal effekt till kapning

 • Traditionell Naarva-giljotin
 • Två arbetsrörelser i kapning
  1. Stödklorna viker sig runt trädet
  2. Kapningscylindern pressar bladet genom trädet
 • Max. kapning 32 cm, trädgrupper och buskar t o m upp till 50 cm

Snabb – produktivitet med små träd

 • Ny innovativ Naarva-giljotin
 • Kapning med en arbetsrörelse
  1. Stödklorna pressar trädet mot bladet och tvingar bladet genom trädet
 • Max. kapning 28 cm
Naarva K32
Naarva K32
Naarva K32
Naarva K32
Naarva K32
Naarva K32

Tekniska data

  Grov giljotin Snabb giljotin
Utrustningens fabrikskod K32
K28
Vikt utan rotator 500 kg
Höjd i fällningsläge 122 cm
Gripens öppning 90 cm

Kapningsdiameter*,
kraft och hastighet**

Max kapning: Ø32 cm
Kapningskraft: 140 kN
Kapningstid: 1,7- 2,2 s

Max kapning: Ø28 cm
Kapningskraft: 60 kN
Kapningstid: 0,8 s

Erforderligt tryck  170-200 bar
Erforderligt oljeflöde 60-160 l/min
Garanti
12 månader eller 1000 timmar
Styrsystem
Kabelstyrning, radiostyrning eller basmaskinens egen styrning
Spänning
12V eller 24V

*Med hårda trädslag (ek, bok o.d.) är de maximala kapningsdiametrarna cirka 30 % mindre.
** Med oljeflöde 160 l/min
De angivna värdena är riktgivande. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar. 04/2011.

 • Naarva-styrsystem

 • Radiostyrning med olika alternativa styrdon

 • Förlängningsbom för grävmaskiner på 10-20 ton, även med hydrauliskt driven förlängning. NTP10 snabbfäste. Cejn Flat face snabbkopplingar

 • Snabbfastsättningssats

 • Slangsats, komplett

 • Rotator FR21/BBR15HD

 • Till rotatorn passande fäste

 • Reservdelspaket

  • Grundpaket som innehåller slitagedelar bl a tätningssatser, gummidämpare, stickkontakt

  • Omfattande paket som innehåller förutom de ovannämnda reservdelar för ventiler