EF28

Matande energiaggregat

till skördare, grävmaskiner på 14-20 ton och kombinationsmaskiner

Egenskaper 

 • Effektiv masshantering, kapning samlande
 • Slirfri matning, kvistning i buntar
 • Snabb giljotinkapning, max. 28 cm
 • Längdmätning
 • Driftsäker hydraulik
 • Enkel och fördelaktig automatik med radiostyrning

Lämpar sig för

 • Integrerad avverkning
 • Avverkning av energived
 • Första gallringar

Naarva EF28:s egenskaper lämpar sig utmärkt för den moderna avverkningen av energived

Masshantering och hopsamling

 • Masshanteringsklor med stor kapacitet
 • Gripskopliknande kvistknivar
 • Hjul som öppnas sidledes underlättar hanteringen av buntar

Kvistning

 • Öppning till och med upp till 83 cm
 • Fungerar bra också vid lastning
 • Övre bladets öppna form optimal för kvistning av buntar
 • Kvistningsdiameter 4-42 cm

Matning

 • Balanserat stödjande av träden
 • Matningsdiameter 2-39 cm
 • Slirfri buntmatning
 • Lågt effektbehov
 • Längdmätning från matarhjulen

Kapning

 • Ny, snabb giljotinteknik
 • Max. kapningsdiameter 28 cm
 • Full kapningskraft bevaras under hela kapningsrörelsen
 • Snygg och slät kapningsyta
 • Stubbhantering som extra utrustning

Pålitlighet och lönsamhet

 • Kompakt och hållbar konstruktion, specialhållbara stålmaterial
 • Hydraulik och automatik konstruerade för integrerad avverkning
 • Bränslesnål

Nyhet! Naarva-automatik för effektiv styrning av gripen

 • Enkelt och fördelaktigt styrsystem med radiostyrning. Fungerar trådlöst mellan gripen och förarhytten.
 • Egenskaper bl a: liten och tydlig display, kompakt och hållbar gripmodul, lätt kontroll av justeringar, justering av hjulen och bladen enligt olika trädslag, längdmått från matarhjulen, avlastning av bladets tryck i buntmatning, avläsning av antalet stammar.

Tekniska data

Fabrikskod EF28
Vikt utan rotator 700 kg
Höjd i fällningsläge  116 cm
Gripens öppning 83 cm
Kvistningsdiameter
4-42 cm
Matningshastighet
4 m/s
Matningskraft
13 kN
Matningsdiameter
2-39 cm
Kapningsdiameter*
kraft och hastighet**

Max. kapning: 28 cm
Kapningskraft: 240 kN
Kapningstid: 0,7 s

Erforderligt tryck 240 bar
Erforderligt oljeflöde 170 l/min
Garanti
12 månader eller 1000 timmar
Styrsystem Skördarens egen styrning eller
Naarva-automatik med radiostyrning
Spänning
12 V eller 24 V

*Med hårda trädslag (ek, bok o.d.) är de maximala kapningsdiametrarna cirka 30 % mindre.
**Med oljeflöde 200 l/min
De angivna värdena är riktgivande. Tillverkaren förbehåller sig rätten för ändringar. 04/2011.

 • Evolventtagghjul eller hjul med grepp

 • Radiostyrning med olika styrdonsalternativ

 • Förlängningsbom för grävmaskiner

 • Rotatorer

 • Till rotatorn passande fäste

 • Reservdelspaket

  • Grundpaket som innehåller slitagedelar bl a en slangsats och givare

  • Omfattande paket som innehåller förutom de ovannämnda ett paket med slitagedelar för giljotinen, tätningssatser och ventiler