P25

Perkaaja

Harvestereihin ja 8-15 tonnin kaivinkoneisiin

ominaisuudet

 • Puristaa vesat vahvoilla leuoilla kumien väliin ja nostaa ne juurineen irti maasta

soveltuu

 • Taimikonhoito
 • Pientareiden, sähkölinjojen ja kaasulinjojen perkaaminen.

Kitkevän perkauksen eli konekitkennän hyödyt

 • Parempi sekä läpimitan että pituuden kasvu verrattuna raivaussahatyöhön (=kasvuresurssit ovat kuusentaimien käytössä).
 • Kitkentä hoitaa vesakko‐ongelmat kerralla eikä tarvitse myöhempää hoitoa ennen ensiharvennusta. Kantovesat jäävät kitkennässä kokonaan (100%) pois.
 • Suomalaisilla normaaleilla miestyön ja konetyön kustannuksilla perkaaminen on edullisempaa kuin metsurityönä. Toista taimikonhoidon tarvetta ei ole. Mullistava metsänhoidollinen kehitysharppaus menetelmässä!
 • Tuottavuustutkimuksissa tehotyöajanmenekin vaihtelu eri taimikoissa on välillä 4‐9 tuntia per hehtaari ja keskiarvo 6,2 h/ha.
 • Ajanmenekin ja normaalien kitkentäkonekustannusten mukaan laskettaessa säästöä koko ketjussa jopa puolet.
 • Parempi kasvu lyhentää kiertoaikaa ja aikaistaa ensiharvennustuloja.
 • Ensiharvennusvaiheessa kuuset ovat selvästi järeämpiä kuin raivaussahalla käsitellyillä alueilla.
 • Muut kitkennän hyödyt verrattuna raivaussahatyöhön ovat metsän parempi kävelykelpoisuus, kauniimpi metsämaisema ja paremmat virkistyskäyttömahdollisuudet.

(Konekitkennän ja raivaussahatyön jälkeisen kasvun vertailu kuusikossa. Koneellinen metsänhoito, Mikael Kukkonen, 2013, Kopijyvä Oy)

KONEELLINEN METSÄNHOITO-KIRJA (Kukkonen, Mikael; Kukkonen, Eila,Karelia-ammattikorkeakoulu)
2013

Naarva P25
Naarva P25
Naarva P25
Naarva P25
Naarva P25
Naarva P25
Naarva P25
Naarva P25

Tekniset tiedot

 Malli P25
 Paino 590 kg
 Korkeus 150 cm
 Perkausala yhdellä liikkeellä 2 m2
 Kumileukojen avauma 31 cm
 Tarvittava paine 120 bar
 Tarvittava öljynvirtaus 40-150 l/min
 Takuu 12 kk tai 1000 tuntia
 Ohjausjärjestelmä Peruskoneen oma ohjaus
 Jännite 12 V tai 24 V