E23

Ackumulerande energigripen

till traktorer och grävmaskiner på 5-8 ton

Egenskaper

 • Lätt och effektiv
 • Bra lastningsegenskaper
 • Effektiv giljotinkapning, 23 cm
 • Lätt montering, ingen extra hydraulik eller slangdragning
 • Radiostyrningsmöjlighet

Lämpar sig för

 • Avverkning av energived
 • Avverkning av småträd samlande
 • Röjning av linjer och renar

Effektivitet till olika användningsändamål

Naarva-griparnas modulkonstruktion och de många storleksalternativen av ramen, giljotinen och samlingsklorna gör det möjligt att sätta ihop gripen så att den lämpar sig exakt för basmaskinen och bruksbehovet.

Två olika samlingsklor

Hög – för hopsamling av långa stammar

 • Stabil i hantering av buntar av långa träd
 • Smal konstruktion, lättare att hantera i tät skog
 • Öppning 65 cm
 • Avståndet mellan gripen och samlingsklon 75 cm

Bred – för samling av trädgrupper och buskar

 • Med brett samlingsgrepp kan även större trädgrupper eller buskar tas bort med ett ryck
 • Effektiv i röjning av åker- och vägrenar
 • Öppning 90 cm
 • Avståndet mellan gripen och samlingsklon 43 cm

Kraftig giljotin – maximal effekt till kapning

 • Traditionell Naarva-giljotin
 • två arbetsrörelser i kapning
  1. Stödklorna viker sig runt trädet
  2. Kapningscylindern pressar bladet genom trädet
 • Max. kapning 23 cm

Tekniska data

Bred samlingsklo, kraftig giljotin Hög samlingsklo, kraftig giljotin
Utrustningens fabrikskod EL23 E23
Vikt utan rotator 280 kg 260 kg
Höjd i fällningsläge 90 cm 120 cm
Gripens / samlingsklons öppning 60 cm / 90 cm 60 / 90 cm
Kapningsdiameter*, kraft och hastighet** Max kapning: Ø 23cm Kapningskraft 95 kN Kapningstid: 1,8 s Max kapning: Ø 23cm Kapningskraft: 95 kN Kapningstid: 1,8 s
Erforderligt tryck 170-200 bar
Erforderligt oljeflöde 40-70 l/min
Garanti 12 månader eller 1000 timmar
Styrsystem Kabelstyrning med 3 knappar
Spänning 12V eller 24V
*Med hårda trädslag (ek, bok o.d.) är de maximala kapningsdiametrarna cirka 30 % mindre. ** Med oljeflöde 70 l/min De angivna värdena är riktgivande. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar. 04/2011.
 • Radiostyrning med olika alternativa styrdon
 • Förlängningsbom för grävmaskiner på 5-8 ton
 • Cejn Flat face snabbkopplingar
 • Finn-Rotor rotator
 • Passande fäste till rotatorn
 • Reservdelspaket
  • Grundpaket som innehåller slitagedelar, bl a tätningssatser, gummidämpare, stickkontakter
  • Omfattande paket som innehåller förutom de ovannämnda reservdelar för ventiler samt en slangsats

Tillbehör