Stegmatare
S-MODELLER

Naarva stegmatare är pålitliga och effektiva skördaraggregat för första gallring och producering brännved.

Försäljning>

Den första Naarva stegmataren introducerades redan 1995 så den nuvarande konstruktionen är ett resultat av en långvarig produktutveckling med mycket feedback från erfarna användare.

Naarva S23 och S23C

Modellerna S23 och S23C är enkla och lättmonterade el-oberoende stegmatarer. Med S23 kan du fälla träd, kvista träd och även klyva veden direkt i samband med avverkningen. Modellen S23C är utrustad med en kapsåg som är avsedd speciellt för kapning av hårt trä. S23 eller S23C stegmataren monteras på samma plats som lastningsgripen. Den behöver varken kablar eller extra hydraulik. Alla funktioner styrs med gripens öppnings-/stängningsventil.

Naarva S25

Naarva stegmatare behöver ett oljeflöde på endast 40–70 l/min. De kan monteras på en traktormonterad kran utan extra hydraulik. Stegmatarens alla funktioner manövreras med lastningsgripens stänga/öppna-ventil och stegmataren monteras på lastningsgripens plats utan extra slangdragning. Vid första montering måste en kabel dras längs kranens bom och stegmatarens styrknappspanel monteras i anslutning till kranens reglage. Med hjälp av Naarva radiostyrning (extra utrustning) underlättas monteringen ytterligare, då bomkabeln blir onödig. Stegmataren styrs med styrknappspanelens fyra styrknappar som ingår i leveransen. Funktionerna är kapning, tilt (fällning), stegkvistning och accelererad kvistning.

Kapningen sköts med den patenterade Naarva-giljotinen med kapningsdiameter på 25 cm. Giljotinen är robust, tålig och driftssäker även under besvärliga förhållanden. Den är lätt att underhålla. Klorna viker sig vid kapningen runt trädet och bladet som är tillverkat av slitagetåligt stål på 8 mm tränger igenom hela trädet. Kapningsytan är slät och jämn, eftersom kapningen alltid genomförs mot stödklorna. Giljotinen glider i sin egen skena och anstränger inte stegmatarens övriga konstruktioner ens vid kapning av ett tjockt träd. Bladet är tåligt mot skador och håller skärpan väl. Därför kan stubbarna lämnas korta. De korta stubbarna spar traktorns däck och ingen säljbar ved blir kvar. Stegmatarnas underhåll är enkelt och består huvudsakligen av smörjning av leder.

Kvistningsknivarna är utformade så att ett bra kvistningsresultat uppnås även med ett litet oljeflöde. Presskraften är justerbar och för stegrörelsen finns två hastigheter. Föraren kan stoppa kvistningen också mitt under en slaglängd.