Röjare
P-MODELLER

Röjaren är en revolutionerande uppfinning för maskinell plantskogsskötsel, röjning av åkerrenar, el- och gasledningar samt järn- och landsvägsrenar. Naarva röjaren klämmer med sina kraftiga gummiklädda käftar fast slyet och rycker därefter upp slyet med rötterna.

MASKINELL RENSNING AV PLANTBESTÅND

Naarva P25 klämmer de oönskade plantor mellan gummikäkarna och river upp dem ur marken med rötterna.Rensningen förhindrar uppkomsten av nya plantor. Den maskinella rensningen effektiverar märkbart plantbeståndets tillväxt.

BLI AV MED VEGETATIONEN LÄNGS VÄGKANTEN

Röjarna lämpar sig utmärkt för röjning av åkerkanter, under el- och gaslinjer eller för röjning av järn- och landsvägs vägrenar. De oönskade växterna som rycks upp med rötterna börjar inte växa på nytt.
Naarva P05 röjarkäftarna är lätta att koppla fast med några bultar i lastningsgripen.
Naarva P16 monteras på jordbrukstraktorn i stället för lastningsgripen.
Naarva P25 lämpar sig för grävmaskiner och skördemaskiner.