Ackumulerande energigripar
E-MODELLER

Naarva E-modeller är utrustade med samlingsklor, som ökar produktiviteten av småträdsavverkning väsentligt. Hopsamlingen av buntar i upprätt läge snabbar upp arbetet och minskar väsentligt kranens rörelser. De vid körvägen lämnade enhetliga trädbuntarna är lätta att samla upp och lasta. Gripen är välbalanserad och lutar inte framåt vid samling och hantering av en stor bunt.

Den enastående, glidande giljotinen och kapningen mot klorna garanterar att även den sista stammen i bunten kapas. Även lasting fungerar bra med alla ackumulerande Naarva-gripar. Giljotinen är inte i vägen vid lastning.