Perkaajat
P-mallit

Kitkevä Naarva P25-perkaaja on vallankumouksellinen keksintö koneelliseen taimikonhoitoon. Havupuutaimikoissa lehtipuut aiheuttavat vaurioita ja hidastavat kasvatettavien taimien kasvua. Perkaaja puristaa lehtipuun vesat vahvoilla leuoilla kumien väliin ja nostaa ne juurineen irti maasta. Naarva P05, P16 ja P25 mallit soveltuvat myös pellon reunojen, sähkö- ja kaasulinjojen sekä rauta- ja maanteiden piennarten raivaukseen.

Konekitkennän hyödyt taimikonhoidossa

  • Parempi sekä läpimitan että pituuden kasvu verrattuna raivaussahatyöhön, koska kasvuresurssit ovat kuusentaimien käytössä.
  • Kitkentä hoitaa vesakko‐ongelmat kerralla eikä tarvitse myöhempää hoitoa ennen ensiharvennusta. Katkaistessa tulevat kantovesat jäävät kitkennässä kokonaan (100%) pois.
  • Kertakäsittely riittää. Toista taimikonhoidon tarvetta ei ole. Mullistava metsänhoidollinen kehitysharppaus menetelmässä!
  • Parempi kasvu lyhentää kiertoaikaa ja aikaistaa ensiharvennustuloja.
  • Ensiharvennusvaiheessa kuuset ovat selvästi järeämpiä kuin raivaussahalla käsitellyillä alueilla.
  • Muut kitkennän hyödyt verrattuna raivaussahatyöhön ovat metsän parempi kävelykelpoisuus, kauniimpi metsämaisema ja paremmat virkistyskäyttömahdollisuudet