Uthyrning

Undersök möjligheten att hyra NEW FIRO-maskiner genom att kontakta vår försäljningsavdelning. Att hyra en maskin är ett förmånligt sätt att ta den bruk för en bestämd period, och då finns det fortfarande möjlighet att senare lösa ut maskinen helt.