Lägesställare

NEW FIRO lägesställare är tillverkat och levererat  till den Europeiska industrin i mer än 20 år. Våra kunder är i första hand den svetsande industrin, men även lägesställare för montering, slipning etc tillverkas. Exporten är ca 70% av produktionen fördelat på över 10 olika länder.

Lägesställarens fördelar är obestridliga. Om arbetsstycket som ska hanteras alltid befinner sig i rätt läge leder det till en betydlig ökning av produktiviteten och kvaliteten på arbetet samt en snabbare produktionstakt. Dessutom förbättras arbetssäkerheten och ergonomin. På så sätt blir arbetet både meningsfullt och motiverande.

NEW FIRO rullbockar roterar cylindriska objekt till den mest gynnsamma arbetspositionen. De tillverkas i två modeller: standardrullbock RN och självjusterande rullbock RS.

Alla NEW FIRO-produkter kan konstrueras och specialanpassas enligt varje kunds specifika behov.

Products