P25
Perkaaja
Harvestereihin ja 8-15 tonnin kaivinkoneisiin

ominaisuudet

 • Puristaa vesat
  vahvoilla leuoilla kumien
  väliin ja nostaa ne
  juurineen irti maasta

soveltuu

 • Taimikonhoito
 • Pientareiden, sähkölinjojen ja kaasulinjojen perkaaminen.

TAIMIKON koneKITKENTÄ, youtube-video

junaraiteiden koneKITKENTÄ, YOUTUBE-VIDEO 

Kitkevän perkauksen eli konekitkennän hyödyt

 • Parempi sekä läpimitan että pituuden kasvu verrattuna raivaussahatyöhön ( =
  kasvuresurssit ovat kuusentaimien käytössä.
 • Kitkentä hoitaa vesakko‐ongelmat kerralla eikä tarvitse myöhempää hoitoa ennen
  ensiharvennusta. Kantovesat jäävät kitkennässä kokonaan (100%)
  pois.
 • Suomalaisilla normaaleilla miestyön ja konetyön kustannuksilla perkaaminen on
  edullisempaa kuin metsurityönä. Toista taimikonhoidon tarvetta ei ole. Mullistava
  metsänhoidollinen kehitysharppaus menetelmässä!
 • Tuottavuustutkimuksissa tehotyöajanmenekin vaihtelu eri
  taimikoissa on välillä 4‐9 tuntia per hehtaari ja keskiarvo 6,2 h/ha.
 • Ajanmenekin ja normaalien kitkentäkonekustannusten mukaan laskettaessa säästöä
  koko ketjussa jopa puolet.
 • Parempi kasvu lyhentää kiertoaikaa ja aikaistaa ensiharvennustuloja.
 • Ensiharvennusvaiheessa kuuset ovat selvästi järeämpiä kuin raivaussahalla käsitellyillä
  alueilla.
 • Muut kitkennän hyödyt verrattuna raivaussahatyöhön ovat metsän parempi
  kävelykelpoisuus, kauniimpi metsämaisema, paremmat virkistyskäyttömahdollisuudet.

kasvutaulukko 2

(Konekitkennän ja raivaussahatyön jälkeisen kasvun vertailu kuusikossa. Koneellinen metsänhoito, Mikael Kukkonen, 2013, Kopijyvä Oy)

KONEELLINEN METSÄNHOITO-KIRJA (Kukkonen, Mikael; Kukkonen, Eila,Karelia-ammattikorkeakoulu)
2013


Tekniset tiedot
 Malli

 P25

 Paino

 590 kg

 Korkeus

 150 cm

 Perkausala
yhdellä liikkeellä

 2 m2

 Kumileukojen avauma

 31 cm

 Tarvittava paine

 120 bar

 Tarvittava öljynvirtaus

 40-150 l/min

 Takuu

 12 kk tai 1000 tuntia

 Ohjausjärjestelmä

 Peruskoneen oma ohjaus

 Jännite

 12 V tai 24 V


» Tekniset tiedot lisävarusteista

Takaisin