P05
röjarkäftarna
för lastningsgrip

LÄMPAR SIG FÖR

  • Röjning av åkerkanter, under el- och gaslinjer
  • Röjning av järn- och landsvägs vägrenar.
  • Lätta att koppla fast med några bultar i lastningsgripen.

Försäljning >>

BLI AV MED VEGETATIONEN LÄNGS VÄGKANTEN

Röjarna lämpar sig utmärkt för röjning av åkerkanter, under el- och gaslinjer 
eller för röjning av järn- och landsvägs vägrenar.
De oönskade växterna som rycks upp med rötterna börjar inte växa på nytt.
Naarva P05 röjarkäftarna är lätta att koppla fast med några bultar i lastningsgripen. 
Naarva P16 monteras på jordbrukstraktorn i stället för lastningsgripen. 
Naarva P25 lämpar sig för grävmaskiner och skördemaskiner.


Tekniska data

Modell

Vikt Röjningsyta / slag Egenskaper och användningsområden Hydraultryck Rekommenderad basmaskin

 P05

58 kg 0,8 m2 Modell för lastningsgrip
Åker- och vägrenar, buskar
- Koppla i lastningsgripen

» Ytterligare information om extrautrustning

Tillbaka