Skördare

Vi rekommenderar i första hand dessa Naarva-produkter till skördare


NAARVA Ackumulerande energigripar

Ackumulerande energigripen
E25

En snabb Ø 28 cm eller en kraftig Ø 25 cm giljotin. Hydraulik som utvecklats speciellt för små skördare finns som option. Vikt 390-490 kg beroende på utrustning. Höjd i fällningsläge 95-105 cm. Stubbhantering som extra utrustning.

» Läs mer
Ackumulerande energigripen
E32

En snabb Ø 28 cm eller en grov Ø 32 cm giljotin. Vikt 560-600 kg. Höjd i fällningsläge 125-165 cm. Förutom den låga samlingsklon finns en s k extrahög hopsamling som option. Tack vare den högre konstruktionen av samlingsklorna möjliggörs en stabil hantering av de långa stammarna.
Stubbhantering som extra utrustning.

» Läs mer
Matande energiaggregat
EF28

En snabb Ø 28 giljotin. Vikt 700 kg. Höjd i fällningsläge 116 cm. Enastående masshanterings- och buntmatningsegenskaper.

» Läs mer

NAARVA Fällhuvuden

Fällhuvud
K32

En snabb Ø 28 cm eller en grov Ø 32 cm giljotin. Vikt 500 kg. Höjd i fällningsläge 122 cm.

» Läs mer

NAARVA Röjare

Röjare
P25

Lämpar sig för röjning av plantskogar, vägrenar, el- och gaslinjer. Vikt 590 kg. Röjningsyta med en arbetsrörelse 2 m2.

» Läs mer
Produktgrupper