Fällhuvuden, energigripar, stegmatare och röjare för mångsidig skogsavverkning och ungskogsskötsel.
Naarva EV38

NYHET!

- Fällhuvud till grävmaskiner på +13 ton

- Giljotinkapning 32 cm. Gripens öppning 158 cm.

- Lätt och snabb montering direkt på grävmaskinens bom

  LÄSA MER >>

Naarva Bluetooth

BLUETOOTH Mätenhet

- Längdmätning, automatisk kvistning och kapning till längd
  med S23 och S23C-modeller
- Extra utrustning: diametermätning
- 7'' tablettdatordisplay
- Du kan förinställa fyra olika längder

  NAARVA S23C STEGMATARE >>

Naarva-produkter


Naarva-produkter för olika basmaskiner